martes, 3 de mayo de 2016

Puerto Mediterráneo o com pretenen que els paterners paguem les jubilacions dels treballadors canadencs


L'empresa que va dissenyar Puerto Mediterráneo, Eurofund Intu, és un fons d'inversió gegant. Una d'eixes empreses el capital de la qual mai queda clar d'on procedeix ni en quin tipus de paradis fiscal atresora els beneficis que va generant. Però el que si que se sap, és que en l'actualitat l'empresa britànica es dedica a gestionar, entre altres, el fons de jubilació de molts treballadors  canadencs. Així docns Eurofund agafa els diners de treballadors del Canadà i els "invertix" per tot el món per tal de generar beneficis que asseguren la jubilació daurada d'aquests treballadors. Desconeixem per complet si els "clients" d'esta empresa coneixen el tipus de negocis que desenvolupa Eurofund. Potser no ho saben i algú els ho hauria d'explicar. El que si que ens ha de quedar clar és que en el cas que Puerto Mediterráneo es construira, arrassaria 1.500.000 m2 del terme municipal de Paterna amb l'únic objectiu, i que no ens marejen amb llocs de treball i promoció econòmica, de garantir un mínim de beneficis per als seus clients i un marge de negoci per a l'empresa dirigida per Ian Sandford el suficientment elvevat per a poder continuar vivint com cap dels paterners podrá viure mai.  

Com que, evidentment, el poble no és tan ignorant com es pensaven els que dissenyaren el projecte i els polítics que li donen suport, l'oposició dels paterners a Puerto Mediterráneo ha estat gairebé unànime i l'empresa es va posar mans a l'obra per tal d'aconseguir adeptes a tan esperpèntica obra. 
Dins el món dels negocis especulatius els taurons no convencen, la capacitat de diàleg és inexistent i només queda com a forma de negociació la imposició o la compra. Així doncs els d'Arenere, una vegada Ian Sandford ha passat a un segon planol, es dediquen a intentar "comprar" voluntats. Ja ho feren des d'un pricipi amb comerciants de Paterna als que oferiren com es diu popularment "l'oro i el moro" i enganyaren explicant el Centre Comercial com un centre d'oci camuflant els metros quadrats de superficie comercial, etc... Però com diu la dita castellana "antes si pilla a un mentiroso que a un cojo" i finalment els comerciants es desvincularen plenament del projecte 
Ara però, li toca a les associacions de veïns. A la redacció de NapiCol ens han arribat denúncies d'associacions de veïnals que protesten per les formes poc transparents dels promotors que els cita a reunions per tal "d'explicar-los les maravelles i els beneficis de Puerto Mediterráneo". En aquestes reunions se'ls arriba a oferir locals i espais dins el centre comercial. Però ens costa que moltes de les associacions de veïns han rebujat l'oferta de reunir-se amb els dissenyadors del projecte. 
Esperem que Eurofund acabe per donar-se compte que més tard o d'hora haurà de buscar la jubilació daurada dels canadencs en altres territoris perquè en Paterna no se'ls vol.

No hay comentarios:

Publicar un comentario