jueves, 9 de julio de 2015

Altres projectes generadors de treball i benestar

Ara està molt de moda parlar de Puerto Mediterráneo i de la quantitat de llocs de treball que generarà, però, que ha passat amb altres projectes "emblemàtics" al País Valencià? Ací et mostrem uns quants exemples de projectes "estratègics" "logístics" i "emblemàtics" que contribuïren a aprofundir la crisi en la qual, encara, ens trobem immersos. Tots venien adobats per la inversió milionària estrangera i tots anaven a portar treball, modernitat i benestar a la nostra societat. Ací destaquem 3 exemples, però hi han molts més: també podríem parlar de la Marina Real, de Terra Mítica, de la ciutat del Teatre, etc.

Projecte inicial de la Mar de Dins a Vallada
La mar de dins (Vallada)
1.300.000 m2 industrials. 
1.800 llocs de treball
Aspecte actual de la Mar de Dins
El Parque Estratégico Empresarial de Vallada – també denominat La Mar de Dins – tenia previst crear 1.800 llocs de treball directes i contemplava una inversió inicial de 300 milions d'euros. 700.000 metros quadrats anaven a ser destinats a activitats industrials, logístiques i hoteleres. La resta anava a vials, zones enjardinades, dotacions i sòl urbanitzable, a banda d'un gran llac on es provarien els vaixells de l'America’s Cup.
Fa vora 8 anys s'arrasà tot el terreny de tarongers, secà, masos i horts productius. Avui en dia es un immens solar.


La ZAL 
Projecte inicial de la ZAL
309.865 m2. 1.500 llocs de treball
La Zona d'Activitats Logístiques del Port de València anava a constar de més de 683.000 m2 de superfície total, dels quals 309.865 corresponien a sòl destinat a activitats logístiques, la resta se repartia entre solars urbans i zones enjardinades. Estava prevista la creació de 1.500 llocs de treball.
Solars buits de l'antiga horta de La Punta
La zona on estava prevista la construcció de la ZAL, l'horta de la Punta, és una de les hortes més fèrtils de València. Allí vivien en alqueries centenàries a la vora dels horts vora 300 persones. Per a dur endavant el projecte se les expropià a la força i molts dels veïns i veïnes que hi vivien foren desallotjats pels anti-avalots. A hores d'ara és un immens solar amb els vials traçats per sense res construït.

Projecte inicial de Sociòpolis

Sociòpolis 
350.000 m2
Va ser el projecte urbanístic emblemàtic de la Generalitat en la ciutat de València: un nou model de barri amb habitatges accessibles, parcs i jardins amb equipaments socials i horts urbans.
El fem s'acumula en el que va ser l'emblema de la Generalitat
Paradoxalment per a fer aquest macro-projecte urbanístic on "conviurien la ciutat i l'horta" es van expropiar 350.000 m2 d'horts en producció. En aquests moments no s'ha construït més que el 20% dels edificis projectats. Curiosament el que si que està funcionant són els horts urbans. La resta són solars on creix la brossa i s'acumula el fem.


No hay comentarios:

Publicar un comentario