miércoles, 29 de julio de 2015

Sagredo oblida les necessitats del poble paterner en la seua reunió amb la Consellera d'Habitatge i Obres Públiques

L'alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, s'ha reunit amb la Consellera de Vivenda, Obres Públiques i Vertebració del Territori i lluny de posar damunt la taula els problemes que té aquesta població i que afecten a la Conselleria de Maria José Salvador, la reunió s'ha centrat en garantir la continuitat del projecte especulatiu Puerto Mediterráneo. 
I és que, el que per a alguns és una prioritat, no ho és per a la majoria del poble de Paterna. Recordem que el nostre poble té un dels index més alts d'atur de tot el país, un parc d'habitatges públics mínim, greus problemes de vivenda i desnonaments, d'alimentació, de marginalitat, obres públiques deficitàries etc. Aquests podriem dir que són uns dels principals problemes al que s'enfronten els i les paterneres dia a dia.
Per això que davant d'aquesta realitat la prioritat de Sagredo siga garantir al senyor Arenere i els seus socis britànics els beneficis de la destrucció de la Mola de Paterna és percebut per molta gent com una perversitat. 
Per al poble això no és, ni de lluny, la seua prioritat. Les necessitats del poble de Paterna són, entre d'altres, tindre treball, però un  treball de veritat, de qualitat i no fum producte d'un projecte especulatiu que destruiria més llocs de treball dels que teoricament crearia. També entren dins les necessitats paterneres la potenciació dels polígons industrials, vertaders generadors d'ocupació, la construcció de vivendes socials i de protecció oficial i que les que ja existixen es mantinguen en condicions adequades, que els barris estiguen ben comunicats amb el centre i entre ells. En definitava vol inversions que traguen a una gran part del poble paterner de la pobresa i marginalitat, garantisca alimentació, vivenda, educació i treball. Coses per les quals l'actual equip de govern tripartit ni està ni se li espera.

No hay comentarios:

Publicar un comentario