viernes, 10 de julio de 2015

Cronologia del pacte del "retrete"

Són molts els comentaris, preguntes i especulacions que planen des del plenari del passat dilluns on PP-PSOE-C’s pactaren la pujada de sous dels assessors i la distribució dels regidors alliberats (amb sou públic) en la nova corporació municipal.
A falta de les actes oficials de les juntes de portaveus on es consensúen els recursos humans i materials de cada grup municipal (són 6 partits) , Compromís ha decidit fer pública tota la informació de que disposen.
Coses a tindre en compte:
2onaJuntaPortaveus1. Aquestes Juntes de Portaveus, segons el Reglament, les convoca l’alcalde “per iniciativa pròpia o a petició de dos grups municipals […] la celebració de la sessió no podrà demorar-se més de dos díes hàbils
5 díes després de la investidura encara es desconeixia els criteris d’organització dels grups polítics. Excepte la imposició fallida de traslladar els despatxos a la cova, comunicada pel mail i anunciada en premsa sense conversa prèvia amb cap grup.
Davant la inacció del PSOE es signa una petició de convocar la primera Junta de Portaveus. Paper signat que es passa per registre d’entrada, tal i com estableix el reglament, amb el consens de Paterna Si Puede, Esquerra Unida i Ciudadanos. La ultima Junta de Portaveus també es convoca a petició dels cinc grups de l’oposició, petició conjunta, tràmit administratiu, compliment del reglament, no pacte.


2. Els limits legals. La nova Llei de Règim Local limita la quantitat de regidors i assessors que pot tindre cada poble, en funció de la població i del numero de regidors que composem el plenari. Limit que no existia al 2011, on únicament el trellat i la disponibilitat de diners ho limitava.
Paterna, amb 25 regidors de 6 partits diferents, pot tindre a sou públic (alliberats) un màxim de 15 regidors i 12 assessors. Handicap a l’hora de trobar una proposta de consens justa i proporcionada a la representativitat decidida a les urnes, però necessària per a evitar la tentació d’abusos i desproporcions.

3. Ple de constitució dels grups municipals. La proposta de la Junta de Portaveus,  s’eleva l’acord al ple extraordinari, convocat per l’alcalde exclusivament per aprovar, amb majoria absoluta (13 regidors) els recursos de cada grup municipal, els sous i la representació en altres organismes.

CRONOLOGIA DEL “PACTE DEL RETRETE”


primer dissabteDissabte 20 Juny. Primera Junta de Portaveus sense propostes del Sr. Alcalde.A la primera reunió dels portaveus la única proposta nàix dels grups de l’oposició. Sense que el PSOE manifestara cap opinió, tampoc en contra
La proposta raonada pels cinc grups municipals es basava en:
1) Recursos mínims per a qui menys té (EUPV)
2) Coeficient 0.5 x num. regidors
3) Els restants, fins a 15  aniran al govern


23juny2015
Dimarts 23 de juny. Primera proposta del Sr. Alcalde
Cap grup dels que estaven en oposició es manifestem a favor de la seua proposta. Mantenint la inicial
1) No es respecta els recursos mínims per a EUPV
2) Unicament aplica coeficient de 0.5 x num. de regidors a Ciudadanos. Desproporció amb PP i Compromís
3) La resta fins a 15 a govern són 6,5. Podent quedar-se el PSOE amb els 6 regidors alliberats de 6 (desproporcionat) i sobrant encara 2 per a “futuros socios de gobierno”. A més de 8 assessors per al govern, en un clar intent de comprar les voluntats de l'oposició

24juny2015Dimecres 24 de juny. Segona proposta del Sr. Alcalde
No solventa cap de les qüestions que reclamaven des del principi els 5 grups que estaven en l’oposició
1) No respecta els recursos mínims per a EUPV
2) Unicament aplica coeficient de 0.5 x num. de regidors a Ciudadanos. Desproporció amb PP i Compromís
3) Insisteix en que la resta fins a 15 passaran a govern. Podent quedar-se el PSOE amb els 6 regidors alliberats de 6 (desproporcionat) i sobrant 0.5 per a “futuros socios de gobierno”. A més de 6 assessors. Continua l'intent de comprar voluntats.

25junys2015Dijous 25 de juny. Tercera proposta “mediàtica” de l’alcalde
No hi ha canvis en l’assignació de recursos. Cap partit està d’acord.
Novetat mediàtica del PSOE: Oferir entrar a la Junta de Govern Local (JGL)
En la mateixa reunió Compromís rebutja l’oferiment. Sense acord programàtic, no hi ha govern. I si es fa govern amb el PSOE, ha de ser amb 6 regidors cadascú, la JGL seria almenys paritària, i mai amb PP i C’s.
La trampa, Article 29 del Reglament: “La JGL s’integra per l’alcalde i un numero de regidors no superior al terç del total de regidors” Numero màxim de components és 8, ofereix a 4 partits, ergo el PSOE manté 4 amb el vot de calitat de l’alcalde en cas d’empat. PSOE majoria si o si, cap possibilitat de l’oposició d’influir en cap decissió.
Dit açò, l’oferta de Sagredo simplement és tindre un regidor de cada partit no alliberat però cobrant 600€ al mes nets (segons ells) per assistències a la JGL. Compromís es nega

Dissabte 26 Juny. Sopar de la Regina de les Festes
twitter villajosJuanma Ramón es testimoni d’una conversa ‘intima’ entre Elena Martínez, MªAngeles Salvador i Juan Antonio Sagredo.
Els tres ‘amagats’ junt a la porta del WC, per això es bateja com el ‘Pacto del Retrete’.
La interpretació a posteri, vist que la portaveu del PP s’ausenta del plenari, després d’aquesta conversa al ‘retrete‘ és Elena Martínez qui monta el motín intern contra María Villajos al Grup Municipal del Partido Popular. 

1juliol2015Dimecres 1 de juliol. Ultima proposta de l’alcalde
La mateixa que l’anterior. En aquesta Junta de Portaveus sorprén el silenci de PP i C’s.

Dijous 2 de Juliol. Reunió a un conegut Hotel entre PSOE-PP-C’s
Es pacta l’augment de recursos econòmics per a PP i C’s i la reducció de recursos per a Compromís, Paterna Si Puede i EUPV.

Dilluns 7 de Juliol. Es consuma el PACTE DEL RETRETE al plenari
En resum:
  • PSOE-PP-C’s pacten pujada de sous dels assessors de l’Ajuntament. Punt de desacord amb el Pacte de Programa de Compromís, Paterna Si Puede i EUPV
  • Pacten quedar-se entre PSOE-PP-C’s amb 11 regidors a sou public dels 15 disponibles per llei
  • Pacten quedar-se entre PSOE-PP-C’s amb 10 assessors a sou public dels 12 disponibles per llei
  • Deixen 4 regidors sense definir per a Compromís, Paterna Si Puede i EUPV. Encara sense donar d’alta, no com els de PP-C’s-PSOE que ja estan cobrant
  • Deixen 2 assessors sense definir  per a Compromís, Paterna Si Puede i EUPV. Encara sense donar d’alta, no com els de PP-C’s-PSOE que ja estan cobrant
  • El PSOE li dona 2 sous més al PP i 2 assessors (1 a mitja jornada) més als de C’s respecte a la proposta “definitiva” de l’alcalde de l’1 de juliol (abans de la reunió de l’hotel)
  • PP i C’s voten a favor d’una distribució desproporcionada que deixa  al PSOE amb 6 assessors i 5 regidors alliberats ( postura mai plantejada a cap reunió pública)
Després del pacte queden preguntes per contesta:
Per què aquesta sobtada generositat va a costa dels recursos dels partits de l’esquerra Compromís, Podem i EUPV?
Per què premia al PP? Denunciats mutuament durant la legislatura pasada
El preu del pacte es retirar denúncies de corrupció?
Tapar Il·legalitats comeses per l'anterior govern?
Per què la única diferència entre la proposta inicial de tots els grups i l’aprovada és que el PSOE li lleva un regidor alliberat a Compromís per donar-li-lo al PP? 

No hay comentarios:

Publicar un comentario